ID@Work zorgt voor een primeur

In de marge van de 2014 Special Olympics European Summer Games voerden Antwerp Management School en HEC Liège een onderzoek naar de tewerkstelling van mensen met een verstandelijke handicap in beschutte werkplaatsen en enclaves. Dat gebeurde door een inclusief team: researcher Joke Schrauwen en Evy Ploegaerts en André Schepers, twee vrijwilligers met een verstandelijke handicap en beide atleten van Special Olympics Belgium. Uit de studie bleek dat jobdesign de sleutel is om meer mensen met een verstandelijke beperking aan het werk te krijgen.

Aangemoedigd door de opgedane ervaringen lanceerden de business schools ID@Work (Intellectual Disability at Work). Evy Ploegaerts en André Schepers werden aangetrokken als junior wetenschappelijk onderzoekers voor een project rond tewerkstelling van werknemers met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit.

Het was niet alleen een primeur in de academische wereld, ID@Work werd op die manier ook de eerste case study van het project. Antwerp Management School riep de hulp in van De Ploeg, een door de VDAB erkend Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingscentrum, om het juiste statuut voor Evy en André uit te werken en hen tijdens de opleidingsfase van jobcoaching te voorzien.

Binnen de Antwerp Management School werd – en wordt nog steeds – gezorgd voor (o.a.) het aanleren van interviewtechnieken en het analyseren van gesprekken en resultaten, voor computerlessen, coaching in timemanagement, doelen stellen en het werken in een organisatie uit het normaal economisch circuit. Stuk voor stuk elementen waar Evy noch André nauwelijks ervaring mee hadden.

André en Evy worden bij elk aspect van ID@Work en het leven in de business school betrokken. Het zette Antwerp Management School ertoe aan om te reflecteren over bepaalde gewoontes en ze – waar nodig – bij te sturen. Iets wat uiteindelijk de hele organisatie ten goede komt.

Het project ID@Work loopt tot mei 2017.
André Schepers leverde fantastisch werk tijdens de studiefase, maar het volgende gedeelte van het traject – dat voor het grootste gedeelte uit kantoorwerk bestaat – matcht niet met zijn ambities en interesses. AMS en De Ploeg zetten een intensief begeleidingsprogramma op om samen met André naar een nieuwe, passende uitdaging te zoeken.
Evy Ploegaerts staat op de payroll van Antwerp Management School. Zij blijft aan boord tot het einde van het project en wordt nog steeds breed gecoacht om haar de best mogelijke kansen op de arbeidsmarkt te geven na afloop van ID@Work.