Inclusie door stages en partnerships

Als bedrijf een rolmodel zijn, is een doel op zich

“Sodexo is wereldleider op het vlak van Quality of Life Services. Integratie, inclusie en duurzaamheid zijn belangrijke waarden die diep geworteld zitten in onze bedrijfsfilosofie. Sodexo telt dan ook vele projecten rond diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat de levenskwaliteit cruciaal is voor de prestaties in de ondernemingen en de organisaties waarvan we een strategische partner zijn omdat dit het welzijn en de motivatie van de individuen op het werk bevordert. Het goede voorbeeld geven aan andere bedrijven is dan ook een doel op zich.

Op basis van grondige overwegingen en een duidelijke strategie, ontwikkelde Sodexo een integratiepolitiek voor personen met een handicap die vertrekt vanuit partnerships met scholen en centra voor gespecialiseerde opleidingen. Sindsdien heeft het bedrijf de intensiteit van haar samenwerking opgedreven. Onder andere door stages voor personen met een handicap te organiseren, door werknemers met een handicap aan te werven of door werkposten aan te passen om ze efficiënter te maken.

We werken nauw samen met VDAB, GTB en GOB en de stages zijn de eerste manier om werknemers te selecteren.

De tewerkstelling van personen met een handicap gebeurt in samenspraak met de desbetreffende werknemer en de betrokken organisatie of vereniging. Bij de aanwerving gaan we eerst na welk profiel de persoon met een handicap heeft en wat de gevolgen van zijn probleem juist zijn.

Voor de werknemer met een handicap aan de slag gaat, werken we aan de ontvankelijkheid van het team waarin hij terecht komt. Zijn takenpakket is op maat van zijn mogelijkheden met het accent op de reeds aanwezige vakbekwaamheid. Er wordt een gepersonaliseerd opleidingsplan uitgestippeld en we houden rekening met de evolutie van de werknemer.”